O NAMA

Dječji vrtić (asilo infantile) kao Predškolska ustanova Vrtuljak Marčana otvoren je tridesetih godina prošlog stoljeća.
Marčana kao veliko mjesto Općine Vodnjan (Commune di Dgignano) imalo je 1500 stanovnika, pa je razumljivo bilo i puno djece. Neka su godišta između 1930. i 1943. godine brojile i 42 djece. Vrtić je godišnje pohađalo u prosjeku 30-ero djece.
Zgrada vrtića bila je novosagrađena moderna prizemnica, smještena uz samu cestu kod crkve u Marčani..
Dvorište vrtića je bilo ograđeno niskim zidićem i žičanom ogradom. Uz zid bio je divan drvored bagrema, tako da je u toplim sunčanim danima bila lijepa hladovina i vrlo ugodno mjesto za boravak djece. Sama zgrada vrtića sačinjavala je tri prostorije: kuhinja, veliko prihvatno predsoblje i velika prostorija za dnevni boravak, igru i nastavni program.

U prihvatnom prostoru, po zidovima su bile pričvršćene vješalice za odlaganje robe svakog polaznika. Svaki je polaznik imao svoj znak i taj znak je imao i nacrtan na svojoj kuti koju je nosio za vrijeme boravka u vrtiću. Isti je znak imao i na posuđu za jelo i piće, tanjuru i lončiću, tako da je koristio isključivo svoj pribor sa svojim znakom ( znakovi su npr. bili tuba, kocka, par trešanja, kugla, itd.).
Prostorija za dnevni boravak , program i dnevni odmor nakon ručka, imao je određeni broj sklopljivih ležajeva, klupe, stolac, ormare za didaktički materijal i igračke prema prilikama onog vremena. Tu je bio i mali harmonij (orgulje) na kojem je svirala učiteljica (maestra). Ona je djecu uz ostale aktivnosti učila ih i pjevati, ali samo na talijanskom jeziku kojeg su djeca vrlo malo znala i razumjela, jer su doma u obitelji govorili uglavnom marčanskim-hrvatskim jezikom.
Vrtićom (asilom) rukovodila je učiteljica – maestra Chiara, talijanka, a za kuhinju i pospremanje bile su zadužene pok. teta Kata i Fuma Radolović

U vrtić se dolazilo u 8.00 sati, prve dane naravno uz pratnju roditelja, a kasnije sami. Kući se dolazilo u 16.00 sati. Za odlazak kući bila bi djeca poredana u kolonu po dvoje i svaki se par držao za ruku i tako išlo kroz selo, preko Place do Blatine. Svako je dijete smjelo napustiti kolonu tek onda kada je došlo blizu svoje kuće, takav je bio red i pravilo.
To je trajalo sve do 1943. godine kada je kapitulirala Kraljevina Italija. U vrtić se tada smjestila partizanska ustanova. 03. listopada u Marčanu su došli njemački vojnici (Romelova ofenziva) i uz nekoliko kuća u Marčani zapalili su dječji vrtić ( asilo infantile) mali marčanski raj.

Dječji vrtić Marčana započeo je s radom 1955. godine. Od tada pa sve do 1997. godine djelovao je kao vrtić Predškolska ustanova, Dječji vrtići i jaslice Pula. U vrtiću se ostvarivao 6-satni program rada sa djecom, ali zbog velikog interesa roditelja , počinju značajne promjene, uvodi se 10-satni program rada sa djecom.
1997. godine ustrojava se Predškolska ustanova Vrtuljak Marčana. Ustanova se sastoji od dva objekta u Marčani i u Raklju. Predškolska ustanova Vrtuljak, danas provodi 10- satni program rada sa djecom, a po potrebama roditleja vršimo i 6-satni program.
Vrtić ima tri odgojne skupine. Polaznici su djeca od treće godine života do polaska u školu. Osim redovnom programa, provode se i kraći programi koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta : rano učenje stranog jezika – talijanski jezik, sportska radionica i folklorno plesna igraonica i tradicijsko nasljeđe.

Djelatnici dječjeg vrtića “Vrtuljak Marčana”

  • Ravnateljica – Klara Lukašić
  • Odgojiteljice – Patricija Pliško, Milena Banović, Mirjana Radolović, Sabina Travičić, Jelena Ramić, Adrijana Radolović Rajko, Katia Gortan, Tajana Radanović, Ana Jurkota, Dajana Pucić, Franka Bajić
  • Kuharica – Vlasta Trgetarić, Ines Šarić
  • Spremačice – Anita Sabolić Bulešić, Ornela Škabić, Suzana Bičić

Programi

Redoviti programi provode se u matičnom dječjem vrtiću u Marčani i u P.O. Rakalj.

Programi se provode i temelje po Programski usmjerenjem odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi i Prijedlogu koncepcije razvoja predškolskog odgoja u RH.

Cilj redovitih programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti , doprinos kvaliteti njegova odrastanja, osiguravati svakom djetetu jednake mogućnosti za razvoj kroz različite sadržaje (komunikacija, aktivnosti, kreativno ozračje, istraživanje kroz različite materijale).

Program se provodi za djecu od prve godine života do polaska u školu.

Sve skupine su dobno mješovite, što omogućuje socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.
Cjelodnevni program (10 satni)

Započinje u 06.15 sati i traje do 16.15 sati
Poludnevni program (6 satni)

Započinje u 06.15 sati i traje do 12.00 sati
Dežurstvo

Zbog potreba roditelja organizirano je dežurstvo od 16.15-16.30 sati.

Folklorno plesna igraonica i tradicijsko nasljeđe provodi se u matičnom vrtiću u Marčani.

Cilj je zadovoljiti izraženi interes djece prema interpretaciji kulturno-povijesnih običaja te tradicije i folklora kraja u kojem žive, a posebice zadovoljavanjem primarne potrebe djeteta za kretanjem i izražavanjem putem plesa i pokreta. Obzirom na tradicijski kontekst vezan uz folklor te autohtoni ples, poeziju i govor, njegovati osjećaj pripadnosti i aktivne uloge u zbivanjima u užoj i široj društvenoj sredini te na taj način istovremeno doprinositi prezentaciji, otvorenosti i javnosti rada.

Program je namijenjen djeci čiji roditelji iskažu interes za igraonicom.

Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Rano učenje stranog jezika razvija komunikacijske kompetencije poput razumijevanja i izražavanja, potiče razvoj sposobnosti rješavanja problema, jača svijest o jeziku, komunikaciji i njihovoj važnosti. Kraći program učenja engleskog jezika u Dječjem vrtiću “Vrtuljak Marčana“ pozitivno će utjecati na razvoj socijalno-emocionalnih, spoznajnih, komunikacijskih i tjelesnih vještina i pridonijeti razvoju pozitivnog stava prema engleskom govornom području, kao i stranim govornim područjima općenito. Kroz igru kao prirodnu aktivnost predškolskog djeteta, nastojat će se pobuditi interes za komunikaciju, razumijevanje i izražavanje na engleskom jeziku, te stvarati i njegovati pozitivan odnos prema drugom jezičnom izričaju, kulturnoj baštini i običajima.