Folklorno plesna igraonica i tradicijsko nasljeđe

Kraći programi

Folklorno plesna igraonica i tradicijsko nasljeđe provodi se u matičnom vrtiću u Marčani.

Cilj je zadovoljiti izraženi interes djece prema interpretaciji kulturno-povijesnih običaja te tradicije i folklora kraja u kojem žive, a posebice zadovoljavanjem primarne potrebe djeteta za kretanjem i izražavanjem putem plesa i pokreta. Obzirom na tradicijski kontekst vezan uz folklor te autohtoni ples, poeziju i govor, njegovati osjećaj pripadnosti i aktivne uloge u zbivanjima u užoj i široj društvenoj sredini te na taj način istovremeno doprinositi prezentaciji, otvorenosti i javnosti rada.

Program je namijenjen djeci čiji roditelji iskažu interes za igraonicom.