Redoviti programi

Redoviti programi

Redoviti programi provode se u matičnom dječjem vrtiću u Marčani i u P.O. Rakalj.

Programi se provode i temelje po Programski usmjerenjem odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi i Prijedlogu koncepcije razvoja predškolskog odgoja u RH.

Cilj redovitih programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti , doprinos kvaliteti njegova odrastanja, osiguravati svakom djetetu jednake mogućnosti za razvoj kroz različite sadržaje (komunikacija, aktivnosti, kreativno ozračje, istraživanje kroz različite materijale).

Program se provodi za djecu od prve godine života do polaska u školu.

Sve skupine su dobno mješovite, što omogućuje socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.

Cjelodnevni program (10 satni)

Započinje u 06.15 sati i traje do 16.15 sati

Poludnevni program (6 satni)

Započinje u 06.15 sati i traje do 12.00 sati

Dežurstvo

Zbog potreba roditelja organizirano je dežurstvo od 16.15-16.30 sati.