Kraći program ranog učenja engleskog jezika

Rano učenje stranog jezika razvija komunikacijske kompetencije poput razumijevanja i izražavanja, potiče razvoj sposobnosti rješavanja problema, jača svijest o jeziku, komunikaciji i njihovoj važnosti. Kraći program učenja engleskog jezika u Dječjem vrtiću “Vrtuljak Marčana“ pozitivno će utjecati na razvoj socijalno-emocionalnih, spoznajnih, komunikacijskih i tjelesnih vještina i pridonijeti razvoju pozitivnog stava prema engleskom govornom području, kao i stranim govornim područjima općenito. Kroz igru kao prirodnu aktivnost predškolskog djeteta, nastojat će se pobuditi interes za komunikaciju, razumijevanje i izražavanje na engleskom jeziku, te stvarati i njegovati pozitivan odnos prema drugom jezičnom izričaju, kulturnoj baštini i običajima.