Rakalj aktivnosti 2022

Festival zavičajnosti u Pazinu
‘Na stini poli mora’
Mentalna mapa svibanj
Na stini poli mora
Dan tata
Dan žena