Rakalj aktivnosti 2023

Izlet-Ranch barba Tone
Djeca svijeta i njihove pjesme-koncert na Sv.Agniji
Uskrs
“Djeca svijeta i njihove pjesme”
Dan jabuka
Dani kruha