Vijesti

12. travnja 2018.

UPISI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Obavještavaju se roditelji/skrbnici da će se upisi djece u redovni program Dječjeg vrtića „Vrtuljak Marčana“, za pedagošku godinu 2018./2019.,prema Odluci Upravnog vijeća vršiti od

16.do 27.travnja  2018. godine, u vremenu od 09,00 do 15,00 sati.Upisi se vrše za djecu u dobi od 1. godine života do polaska u školu.

Sve informacije mogu se dobiti na tel: 571222 Marčana i 556071 Rakalj te na mob:0992109731

Zahtjev za upis može se preuzeti na službenim web stranicama vrtića www.vrtic-vrtuljak-marcana.hr, te u vrtićima u Marčani i u područnom odjeljenju Rakalj.