Zavičajna nastava – arhiva

Zavičajna nastava

Institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije

Program „Beside u jatu … da se ne zabi“ je projekt skupine Pčelice Dječjeg vrtića „Vrtuljak Marčana“, područnog odjeljenja Rakalj koji ima za cilj osvijestiti važnost kulturne baštine te poticati djecu na učenje kulture, jezika i običaja rodnog mjesta Mate Balote- Rakalj.
Provedbom radionica pjevanja, radionicom lončarstva, slikarstva i fotografije djeca se upoznaju sa dijalektom rakljanskog kraja te instrumentima, plesom i životom Mate Balote.
Putem stihova Mate Balote širi se spoznaja i pozitivan stav prema nasljeđu, osigurava se put očuvanja baštine i kulturnog identiteta. Spontanim sudjelovanjem djeca imaju priliku doživjeti i usvojiti značajke sredine kojoj pripadaju.

Pedagoška godina
2017./ 2018. Vrijeme održavanja (dan i mjesec)
Anno pedagogico
2017 / 2018
Data di esecuzione (giorno e mese)
Aktivnost/ attività Uključenost po odgojnim skupinama /
Inclusione delle attività nei gruppi educativi
Na koji su način uključeni odgajatelji /
In quale modo sono inclusi gli educatori
Na koji način su uključeni djeca /
In quale modo sono inclusi i bambini
Broj djece i odgajatelja / Numero di bambini e educatori
Rujan 2017. Mate Balota i Memorijalna zbirka Skupina Pčelice priprema materijala i poticaja, posjet muzeju Mate Balote, sudjelovanje na „Susretima na Dragom kamenu“ Biranje materijala i poticaja, donošenje knjiga, stihova od Mate Baloti iz kuće, prenošenje iskustava i uspomena iz kuće

17 djece + 2 odgojitelja

Listopad 2017.

 

Narodna nošnja: muška i ženska Uređenje prostora, priprema materijala i poticaja, poticanje na različitosti u nošnji, šivanje nošnje od raznog materijala, donošenje nošnje u vrtić Ukrašavanje prostora, donošenje nošnje u vrtić, donošenje materijala, manipulacija raznim alatima i materijalima, glazbene aktivnosti

17+2

Studeni 2017.

 

Instrumenti i glazba Izrada instrumenata, zajednička suradnja KUD-a, suradnja sa glazbenikom koji je uglazbio stihove Mate Balote, ples Balun, Ballo di sedia… Likovne aktivnosti, glazbene aktivnosti, dokumentiranje fotografijama

ples Balun, Ballo di sedia…

17+2

Prosinac 2017. Običaji za vrijeme Božića i Nove godine Suradnja društvena sredina, priprema materijala i poticaja te radionice sa roditeljima „Božić po starinski“ Ukrašavanje prostora po običajima, pečenje domaćih kolača……

17+2

Siječanj 2017.

 

Lončarstvo, ribarstvo i Kamenoklesarstvo Organizacija posjeta, izleta , radionica lončarstva Istraživačke aktivnosti, likovne aktivnosti izrada lonca od gline

17+2

Veljača 2017.

 

Krušna peć, ognjište i Ulika Suradnja sa društvenom sredinom, priprema materijala i poticaja, stihovi „Ulika“ Manipulativne aktivnosti, izrada krušne peći, pečenje kruha u krušnoj peći, glazbene aktivnosti, izrada ognjišta

17+2