FRIŠKA RIBA SVIMA TRIBA

FRIŠKA RIBA SVIMA TRIBA
Projektom “Friška riba svima triba” staviti će se naglasak na povećanje svijesti o konzumaciji ribe među vrtićkom i školskom djecom te širom zajednicom. Anketiranjem djece i njihovih roditelja saznati ćemo koliko se riba i riblji proizvodi koriste u prehrani te način pripreme u njihovom kraju. Na taj način nastati će knjižica recepata pod nazivom “Friška riba svima triba” kao inovativan proizvod obzirom da ista ne postoji na području Općine Marčana. Edukacijama Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije ZZJZIŽ, nastojati ćemo širiti svijest o važnosti konzumacije ribe od najranije dobi te svijest o usvajanju pravilnih prehrambenih navika, jer nepravilna prehrana jedan je od glavnih rizičnih čimbenika u razvoju bolesti. Edukativne radionice biologa održati će se u vrtićkim i školskim prostorijama tijekom kojih će se djeca upoznati sa živim morskim organizmima. Djeca će imati priliku dotaknuti žive organizme uz asistenciju voditelja. Gastro manifestacijom promovirati ćemo lokalnu ribu te način pripreme ribe i ribljih proizvoda. Nakon svih aktivnosti završnim anketiranjem djece i njihovih roditelja saznati će se utjecaj projekta na povećanje svijesti o konzumaciji ribe i ribljih proizvoda u domovima djece, a i samim odgojno-obrazovnim ustanovama.

EDUKATIVNI VIDEO ZZJZIŽ "FRIŠKA RIBA SVIMA TRIBA"

EDUKATIVNE RADIONICE NA TEMU MORSKIH ORGANIZAMA I ODRŽIVOG RIBARSTVA, mag.biol. NEVEN IVEŠA

U prostorima vrtića i škole mag.biol. Neven Iveša održati će tri edukativne radionice na temu morskih organizama i održivog ribarstva, za djecu vrtićke dobi te učenike razredne i predmetne nastave.
Opis radionice:  Voditelj radionice će pokazati i ispričati priče o morskim organizmima (ježinci, zvjezdače, rakovi, mali morski pas, raža i druge)  koje će donijeti sa sobom u posebnim spremnicima. Djeca vrtićke skupine imati će priliku i dotaknuti sve žive organizme uz asistenciju voditelja. Radionica će trajati 1 – 2 školska sata.
Za djecu razredne i predmetne nastave radionice će biti proširene dodatnim morskim organizmima kao što su: alge, spužve, ribe koštunjače, žarnjaci, morska cvijetnica i drugi.  Učenike će se upoznati s morfološkim anatomskim te anatomsko – fiziološkim značajkama različitih organizama iz mora. Naglasiti će se utjecaj zagađenja na morske organizme, naročito otpada koji dolazi u more pod utjecajem ljudskih djelatnosti, mikroplastike koja dolazi u more sa brodova i kopna te raspadanjem stvara opasne spojeve po život.  Radionica za učenike trajati će 2 školska sata.

VIDEO EDUKATIVNE RADIONICE NA TEMU MORSKIH ORGANIZAMA I ODRŽIVOG RAZVOJA

GASTRO MANIFESTACIJA “FRIŠKA RIBA SVIMA TRIBA” , IVAN PAŽANIN I DRAGAN JOVANOVIĆ

Na prostoru ispred vrtića održana je gastro manifestacija na kojoj su sudjelovala dva poznata hrvatska kuhara. Ivan Pažanin i Dragan Jovanović za posjetitelje su pripremili riblje specijalitete na jedan drugačiji i kreativan način kako bi lokalnom stanovništu što više približili riblja jela i potaknuli ih na što češće konzumiranje ribe u njihovoj svakodnevnoj prehrani, barem dva puta sedmično.

Okončan projekt Friška riba svima triba

Friška riba svima triba

Obavijest!

Zadnja  aktivnost projekta Friška riba svima triba je ispunjavanje ankete. Anketu ćete ispuniti klikom na poveznicu.

https://forms.office.com/r/ngtNjiqnJB

Molimo sve odgojitelje, djelatnike vrtića i roditelje da ispune anketu. HVALA!