Aktivnosti

Institucionalizacija zavičajne nastave Istarske županije

KI će nan ča, ča će nan ki!

Poznate osobe iz Općine Marčana

U Kaštelu i na Dvori

Program ˝U Kaštelu i na Dvori˝, je projekt svih odgojnih skupina Dječjeg vrtića Vrtuljak Marčana koji ima za cilj upoznati djecu sa važnostima i specifičnostima našega mjesta, Marčanskih Dvora i staroga Raklja, Kaštela – Castelvecchio di Rachele. Provedbom istraživačko spoznajnih aktivnosti, likovnih aktivnosti, šetnjama, izletima, imitativnim igrama, djeca upoznaju nekadašnji život svoga kraja od nastanjenosti ljudi, načinom gradnje, značajnosti Kaštela i Dvora… Suradnjom sa društvenom sredinom upoznaje se imena i prezimena ljudi te imena Dvora. Slušajući priče mještana stvaraju se priče djece i spoznaja o nekadašnjem načinu života ljudi. Spontanim sudjelovanjem djeca imaju priliku doživjeti i usvojiti značajke sredine kojoj pripadaju.

Pedagoška godina 2018./2019.
Anno pedagogico 2018 / 2019
Aktivnost/ attività Uključenost po odgojnim skupinama / Inclusione delle attività nei gruppi educativi Na koji su način uključeni odgajatelji / In quale modo sono inclusi gli educatori Na koji način su uključeni djeca / In quale modo sono inclusi i bambini Broj djece i odgajatelja / Numero di bambini e educatori
Rujan 2018. Sakupljanje raznih informacija, starih fotografija, brošura iz roditeljskog doma i šire… Skupine: Pčelice, Leptirići i Bubamare Priprema materijala, poticaja, sakupljanje informacija sa interneta, razgovori sa starosjediocima, pronalaženje fotografija Sakupljanje informacija iz roditeljskog doma, djed, baka, fotografije starog Raklja i Marčanskih Dvori 47 djece + 6 odgojitelja
Listopad 2018. Gost u vrtiću prepričava priču o starom Raklju, upoznavanje centra stare jezgre Marčane Organizacija šetnja selom Marčana te šetnja do starog Raklja- Castelvecchio di Rachele istraživanje ulica, kontrada, zbijenost kuća, izrada makete dvori od neoblikovanog materijal
Studeni 2018. Izgled i svrha dvori, posjet ruševinama nekadašnjeg kaštela u starom Raklju Organizacija- posjet Čalićevim dvorima te kaštelu Upoznavanje sa gospodarskom

zgradom, štalom, lokve, njive, oblikovanje Dvora i Kaštela od stine

Prosinac 2018. Najzastupljenija životinja na Dvoru, boškarin, krava…

Zamišljamo Kaštel -maketa

Upoznavanje sa još jednim Dvorom -Pecinovi, stihovi o Dvorima.

Priprema materijala i poticaja

Promatranje životinja, izgled, veličina, rad u polju, stihovi o volu, glazbene aktivnosti
Siječanj 2019. Život ljudi u starom Raklju i na Dvori Organizirati posjet dvoru, suradnja društvena sredina, priprema materijala i poticaja Istraživačke aktivnosti, likovne aktivnosti, glazbene aktivnosti
Veljača 2019. Imena dvora, te nastanak po nadimcima i prezimenima,

Nastanjenost na Kaštelu

Napušteni Dvori i nastanjeni dvori, suradnja sa društvenom sredinom, priprema materijala i poticaja Uspoređivanje, istraživačke aktivnosti, životno-praktične i radne aktivnosti, imitativne igre
Ožujak 2019. Formiranje kruga Dvora oko sela Marčana, pronalazak još Dvora.

Istraživanje iskopina staroga Raklja sa arheolozima

Suradnja sa društvenom sredinom, suradnja sa arheolozima Likove aktivnosti, nastavak rada na maketi, promatranje što sve čini dvor, istraživačko spoznajne aktivnosti, likovne aktivnosti, imitativne igre
Travanj 2019. Uspoređivanje različitosti i sličnosti na dvorima

Dramatizacija života u starom Raklju

Organizacija izložbe starih fotografija i dječjih radova, zbirka aktivnosti uz prikaz projekta, izrada didaktičke igre Obilježavanje svakog dvora po imenu, glazbene aktivnosti, istraživačko spoznajne aktivnosti

Beside u jatu … da se ne zabi

Program „Beside u jatu … da se ne zabi“ je projekt skupine Pčelice Dječjeg vrtića „Vrtuljak Marčana“, područnog odjeljenja Rakalj koji ima za cilj osvijestiti važnost kulturne baštine te poticati djecu na učenje kulture, jezika i običaja rodnog mjesta Mate Balote- Rakalj.
Provedbom radionica pjevanja, radionicom lončarstva, slikarstva i fotografije djeca se upoznaju sa dijalektom rakljanskog kraja te instrumentima, plesom i životom Mate Balote.
Putem stihova Mate Balote širi se spoznaja i pozitivan stav prema nasljeđu, osigurava se put očuvanja baštine i kulturnog identiteta. Spontanim sudjelovanjem djeca imaju priliku doživjeti i usvojiti značajke sredine kojoj pripadaju.

Pedagoška godina
2017./ 2018. Anno pedagogico
2017 / 2018
Aktivnost/ attività Uključenost po odgojnim skupinama /
Inclusione delle attività nei gruppi educativi
Na koji su način uključeni odgajatelji /
In quale modo sono inclusi gli educatori
Na koji način su uključeni djeca /
In quale modo sono inclusi i bambini
Broj djece i odgajatelja / Numero di bambini e educatori
Rujan 2017. Mate Balota i Memorijalna zbirka Skupina Pčelice priprema materijala i poticaja, posjet muzeju Mate Balote, sudjelovanje na „Susretima na Dragom kamenu“ Biranje materijala i poticaja, donošenje knjiga, stihova od Mate Baloti iz kuće, prenošenje iskustava i uspomena iz kuće

17 djece + 2 odgojitelja

Listopad 2017.

 

Narodna nošnja: muška i ženska Uređenje prostora, priprema materijala i poticaja, poticanje na različitosti u nošnji, šivanje nošnje od raznog materijala, donošenje nošnje u vrtić Ukrašavanje prostora, donošenje nošnje u vrtić, donošenje materijala, manipulacija raznim alatima i materijalima, glazbene aktivnosti

17+2

Studeni 2017.

 

Instrumenti i glazba Izrada instrumenata, zajednička suradnja KUD-a, suradnja sa glazbenikom koji je uglazbio stihove Mate Balote, ples Balun, Ballo di sedia… Likovne aktivnosti, glazbene aktivnosti, dokumentiranje fotografijama

ples Balun, Ballo di sedia…

17+2

Prosinac 2017. Običaji za vrijeme Božića i Nove godine Suradnja društvena sredina, priprema materijala i poticaja te radionice sa roditeljima „Božić po starinski“ Ukrašavanje prostora po običajima, pečenje domaćih kolača……

17+2

Siječanj 2017.

 

Lončarstvo, ribarstvo i Kamenoklesarstvo Organizacija posjeta, izleta , radionica lončarstva Istraživačke aktivnosti, likovne aktivnosti izrada lonca od gline

17+2

Veljača 2017.

 

Krušna peć, ognjište i Ulika Suradnja sa društvenom sredinom, priprema materijala i poticaja, stihovi „Ulika“ Manipulativne aktivnosti, izrada krušne peći, pečenje kruha u krušnoj peći, glazbene aktivnosti, izrada ognjišta

17+2